Onurğanın inkişaf anomaliyaları nevroloji simptomatika ilə müşayiət oluna bilər
04.05.2021 14:02

Onurğanın inkişaf anomaliyaları – fəqərələrin sayının və ya formasının dəyişiklikləri ilə müşayiət olunan anadangəlmə vəziyyətdir. Növündən və dəyişikliklərin ağırlıq dərəcəsindən asılı olaraq onurğanın inkişaf anomaliyaları simptomsuz gedə və ya xəstənin xarici görünüşünün dəyişilməsi və nevroloji simptomatika (hissiyyatın pozulması, parezlər, trofik pozulmalar) ilə müşayiət oluna bilər.

 

Aztibb.az-ın tibbi mənbələrə istinadən verdiyi xəbər görə, onurğanın istənilən inkişaf anomaliyası fəqərə sütununun statik davamlılığını azaldır və onurğanın qazanılmış xəstəliklərinin inkişaf ehtimalını artırır. Obyektiv müayinə, rentgenoqrafiya, KT və MRT-yə əsasən diaqnostika olunur. Sinir sisteminin zədələnməsinin ağırlıq dərəcəsini qiymətləndirmək məqsədilə nevroloji müayinə aparılır.

 

Onurğanın ən geniş yayılmış inkişaf anomaliyalarından biri də onurğanın anadangəlmə yırtıqlarıdır (Spina bifida). Bu, əksər hallarda V bel və ya I oma fəqərəsi qövsünün birləşməməsi ilə bağlı olur. Digər fəqərələrinin qövslərinin birləşməməsinə nadir hallarda rastlanır.

 

Qapalı Spina bifida daha çox rastlanır. Simptomsuz gedə və ya bel və oma nahiyəsində mülayim ağrılarla müşayiət oluna bilər. Sinir kökləri nahiyəsində çapıqvari dəyişikliklər əmələ gəldikdə sıxılmış sinirin innervasiya (təchiz) etdiyi nahiyədə hissiyyatın pozulması və parezlər meydana çıxır. Damar tonusu tənzimlənməsi və dərinin qidalanması pozulur, beləliklə, ödem və xora əmələ gəlir.

 

Anatomik nisbətin pozulması və onurğanın ikincili struktur zədələnməsi ilə əlaqəli zəif və ya mülayim kökcük sindromunda (kökcüklərin sıxılması nəticəsində hissiyyatın, hərəkətin və toxumaların qidalanmasının pozulması) konservativ müalicə (masaj, müalicəvi bədən tərbiyəsi və fizioterapiya) aparılır. Əlavə servikal fəqərə olduqda həmin fəqərə kənarlaşdırılır (fəqərənin rezeksiyası), başqa patologiyalarda onurğanın cərrahi müalicəsi həyata keçirilir. Dərin anomaliyalar, ağır fəsadların inkişafı təhlükəsi olduqda cərrahi korreksiya göstərişdir.