Yeni nəşr: “Azərbaycanda meşə ağaclarının göbələkləri, onların taksonomiyası və filogeniyası”
30.01.2024 12:51

Elm və Təhsil Nazirliyinin Botanika İnstitutunun Mikologiya şöbəsinin müdiri b.e.d., dosent Dilzarə Ağayevanın “Azərbaycanda meşə ağaclarının göbələkləri, onların taksonomiyası və filogeniyası” adlı kitabı nəşr olunub.

 

İnstitutdan Aztibb.az-a bildirilib ki, kitabın elmi redaktoru Botanika İnstitutunun baş direktoru biologiya elmləri doktoru, professor Səyyarə İbadullayeva, rəyçiləri isə biologiya elmləri doktorları professor Elşad Hüseynov və professor Şakir Qasımovdur.

 

Mo­noq­ra­fi­ya me­şə ağac­la­rı­nın mi­ko­bio­ta­sı­nın növ tər­ki­bi, tak­so­no­mi­ya­sı və fi­lo­ge­ni­ya­sı­nın araş­dı­rıl­ma­sı­na həsr edil­ib. Nəşrdə klas­sik və müa­sir mi­ko­lo­ji me­tod­lar tət­biq et­mək­lə, Azər­bay­can­da me­şə ağac növ­lə­rin­də tə­sa­düf edi­lən As­comy­co­ta və Basi­di­omy­co­ta şö­bə­lə­ri­nə aid gö­bə­lək­lə­rin təd­qi­qi ək­sini ta­pıb. Həmçinin əsərdə növ­lə­rin  tak­so­no­mik sta­tu­su, təs­vi­ri, top­lan­ma ye­ri ki­mi gös­tə­ri­ci­lər qeyd edil­mək­lə, pa­to­gen və po­ten­si­al pa­to­gen növ­lə­rin mo­le­kul­yar ya­naş­ma­lar­la təh­li­li təq­dim edi­lib.

 

Kitab bio­lo­gi­ya, kənd tə­sər­rü­fa­tı sa­hə­sin­də ça­lı­şan mü­tə­xəs­sis­lər, ali mək­təb­lə­rin bio­lo­gi­ya fa­kül­tə­lə­ri­nin tə­lə­bə­lə­ri, mi­ko­lo­gi­ya və fi­to­pa­to­lo­gi­ya üzrə ixtisaslaşmış ma­gistr, doktorant və elmi tədqiqatçılar üçün nəzərdə tutulub.

Nərgiz Qəhramanova
Müəllifin digər yazıları
ÇOX OXUNANLAR
Neyroloqlar beyninizi cavan saxlamağın altı yolunu sadalayıb
Yulaf sağlamlığa bu xüsusiyyətinə görə zərərlidir
Gömrük Hospitalının Təcili Tibbi Yardım şöbəsi və Çağrı Mərkəzi bayram günlərində 7/24 rejimində fəaliyyət göstərəcək
Çinli həkimlər donuz böyrəyini insana köçürüblər
Hər gün ispanaq yeməyin FAYDALARI
Ramazan sonrası necə qidalanmalı?
“Həkimlərimizi tanıyaq!” rubrikası: Mərkəzi Gömrük Hospitalının mama-ginekoloqu Leyla Qaçaylı
Peşəkar həkimlərimizi tanıyaq! -  Tibb üzrə fəlsəfə foktoru Sədi Allahverdiyev
Pediatr Sahilə Ələsgərova fəaliyyətini Xətai Tibb Mərkəzində davam etdirəcək
 Tibb müəssisələrində radioloji xidmətlərin təşkili istiqamətində işlər davam etdirilir   
Dişləri sıxmaq nəyə səbəb olur?
Regionlarda fəaliyyət göstərən peşəkar səhiyyə işçilərini tanıtmaqda davam edirik!
Pediatr Sevil Orucovanın məqaləsi:
Samux Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına farmakonəzarət üzrə məsul şəxs vəzifəsinə yeni təyinat olub